Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Pešková, Z.: Identifikace vyměřovacích soustav vrcholně středověkých vesnic na Rakovnicku. In Dějiny staveb 2005. Sborník vybraných referátů z konference.. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2006, s. 81-88. ISBN 80-86596-76-1.

Škabrada, J. - Pešková, Z.: K možnostem identifikace středověkého vyměřování vesnic v českých zemích. Dějiny věd a techniky. 2006, roč. 39, č. 3, s. 163-178. ISSN 0300-4414.

Pešková, Z.: Identifikace vrcholně středověkých urbanistických soustav na Rakovnicku. In Proceedings of Workshop 2007. Praha: ČVUT, 2007, díl B, s. 686-687. ISBN 978-80-01-03667-9.

Pešková, Z.: Velkorysé návsi na Rakovnicku - Identifikace vyměřovacích soustav. [Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2007. 134 s.

Pešková, Z. - Škabrada, J.: Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic. In Dějiny staveb . Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. Plzeň: Nakladatelství Petr Mikota, 2008, s. 271-275. ISBN 978-80-86596-95-2.

Pešková, Z.: Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách. Dějiny věd a techniky. 2012, roč. 2011, č. 4, s. 237-260. ISSN 0300-4414.

Pešková, Z.: Velkorysé návsi na Rakovnicku. In Rakovnický historický sborník. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2011, s. 29-76. ISBN 978-80-86772-55-4.

Pešková, Z.: K vyměřování vesnic Obora a Veltěže. In Člověk, stavba a územní plánování 6. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2012, s. 124-128. ISBN 978-80-01-05025-5.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sýkora, J. – Pešková, Z.: Ochrana historických jader vesnic v urbanistické tvorbě. Sborník z celostátní konference Enviro 2007: CERT, Kladno, 2007, str. 317-319.

Pešková, Z.: Čitelnost historické urbanistické stopy v půdorysu obce Bratronice na Kladensku. In Člověk, stavba a územní plánování 4. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, s. 84-93. ISBN 978-80-01-04538-1.

Pešková, Z.: Venkovské školy - příklady z Rakovnicka. In Člověk, stavba a územní plánování 5. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2011, s. 343-352. ISBN 978-80-01-04753-8.

Pešková, Z. - Sýkora, J.: Hodnocení historického jádra venkovských sídel pro potřeby výuky. Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 6/2011, s. 187-191. ISSN 1210-4027.

Pešková, Z.: Hodnocení historického jádra českých vesnic. [Habilitační přednáška]. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. 24 s. ISBN 978-80-01-05033-0.

Sýkora, J. - Pešková, Z.: Využitelnost historických vzorů pro tvorbu nového venkovského obytného prostředí. In Enviro 2007. Praha: Středočeský kraj, 2007, díl 2, s. 319-321.

-----------------------------------------------------------------------------------

Pešková, Z.: Bydlení pro seniory na venkově. In Sborník 1. konference Senior Living trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů 2006 [CD-ROM]. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2007, díl 1, s. 52-56. ISBN 978-80-239-9067-6.

Pešková, Z.: Selský dvůr v Hřebečníkách (Projekt integrovaného bydlení dětí a seniorů). In Sbormík II. ročníku konference Senior Living [CD-ROM]. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2008, díl 1, s. 38-43. ISBN 978-80-254-1243-5.

Pešková, Z. - Sýkora, J.: Obytné prostředí pro seniory na venkově. In Sborník V.ročníku Senior living [CD-ROM]. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2011, s. 74-78. ISBN 978-80-254-8808-9.

Pešková, Z. - Košatka, B.: Konverze nevyužívaných venkovských objektů pro potřeby seniorů. In Sborník VI. ročníku konference Senior Living 2011 [CD-ROM]. České Budějovice: Ledax o.p.s., 2011, s. 34-43. ISBN 978-80-905070-0-5.

Pešková, Z.: První realizovaná stavba revitalizace historického jádra města Slaný. Stavební obzor [online]. 2013, č. 01/2013, s. 14-18. Internet: http://www.stavebniobzor.cz/clanek/prvni-realizovana-stavba-revitalizace-historickeho-jadra-mesta-slany/. ISSN 1210-4027.

Pešková, Z.: Mateřská škola očima mladých architektů. TecniCall. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one