Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Při diskusích nad výsledky první etapy práce hledání vyměřovacích systémů vesnic na Rakovnicku se objevila námitka, zda půdorysné situace, zprostředkované záznamem map stabilního katastru, jsou skutečně pozůstatkem středověké situace do té míry, aby se podle nich identifikované zakládací schéma dalo pokládat za věrohodné. Nasnadě proto je tento systém ověřit na situacích, o jejichž středověkém původu nemůže být pochyby – tedy na známých příkladech několika vesnic, zaniklých již ve středověku a odkrytých novodobými archeologickými výzkumy.
Následující popis hledání modulů zaniklých středověkých vesnic odpovědí na problém nastolený na konferenci Dějiny staveb 2005.
24.02.2013 10:32:09
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one