Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Assessment system of some defunct medieval villages
Svídna
Svídna
Pfaffenschlag
Pfaffenschlag
Mstěnice
Mstěnice
Na podkladě map destrukcí zaniklých vesnic Pfaffenschlagu u Slavonic, Mstěnic u Hrotovi a Svídny u Slaného byl prověřen modulový způsob lokace vesnic ve vrcholném středověku.
On the basis of maps of destruction of villages Pfaffenschlagu near Slavonic, Mstenice near Hrotovice, Svídny near Slany was tested modular way of locating villages in the High Middle Ages.
Publikováno:
(1) Škabrada, J. - Pešková, Z.: K možnostem identifikace středověkého vyměřování vesnic v českých zemích. Dějiny věd a techniky. 2006, roč. 39, č. 3, s. 163-178. ISSN 0300-4414.
(2) Pešková, Z. - Škabrada, J.: Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic. In Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2007. Plzeň: Nakladatelství Petr Mikota, 2008, s. 271-275. ISBN 978-80-86596-95-2.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one