Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Historická fotografie náměstí v Rakovníce z přelomu 19. a 20. století
Historická fotografie náměstí v Rakovníce z přelomu 19. a 20. století
Následující texty nelze hodnotit z hlediska archivní a historické rešerše. Některé historické spekulace nejsou relevantní a lze je přičíst zejména mladické nerozvážnosti. Hlavní přínos představuje porovnání mapových podkladů a zjištění, že v půdorysech vesnic lze vysledovat jisté pravidelnosti, že lze definovat základní jednotku - modul, kterou lze stanovit přibližnou hodnotou.
Data vysazení vesnic jsou převzata bez kritického ověření.
Půdorys Chyňyvy a Hudlic byl ještě jednou detailněji a kritičtěji zkoumán. Viz část věnující se kolonizačním podnikům stejných lokátorů.
Třtice jsou rodu ženského a nikoli mužského, jak je v textu.
Části dizertační práce byly publikovány a v některých partiích byly doplněny a revidovány. Mapy - vzhledem ke svému rozsahu - zatím nebyly jako celek nikde publikovány tiskem.

(1) Škabrada, J. - Pešková, Z.: K možnostem identifikace středověkého vyměřování vesnic v českých zemích. Dějiny věd a techniky. 2006, roč. 39, č. 3, s. 163-178. ISSN 0300-4414.
(2) Pešková, Z.: Identifikace vrcholně středověkých urbanistických soustav na Rakovnicku. In Proceedings of Workshop 2007. Praha: ČVUT, 2007, díl B, s. 686-687. ISBN 978-80-01-03667-9.
(3) Pešková, Z.: Velkorysé návsi na Rakovnicku. In Rakovnický historický sborník. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2011, s. 29-76. ISBN 978-80-86772-55-4.
03.03.2013 01:47:57
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one