Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.

Volba půdorysného schématu zakládaného sídla, vyrovnání se s aplikováním ideálu v reálné situaci i volba šířkového modulu vyměřovaných pruhů půdy vyžaduje vyšší stupeň znalostí pro zajištění úspěšné existence sídla. A to byl cíl všech kolonizačních akcí. Protože jen prosperující vesnice může být ekonomicky efektivní, a čím dříve se tak stalo, tím lépe. Pro lokátora, jehož úkolem bylo vysadit jedno nebo i více sídel najednou, pak v nich působit jako představený obce a už zřejmě žádné další kolonizační aktivity neprovozovat, by bylo poměrně náročné a neúčelné učit se kompletnímu zeměměřičskému řemeslu své doby, skládat přísahu a pořizovat si veškeré potřebné vybavení. Naopak najmutí odborníka (znalého měřiče a jeho pomocníků) či několika odborníků v případě větších akcí je naprosto racionálním řešením. Samozřejmě ani toto nevylučuje případ, kdy lokátor a měřič byli jeden a tentýž člověk. Buď mohlo jít o jednoduché doměření několika lánů ke stávajícímu sídlu. Nebo mohlo jít i o měřiče, který disponoval dostatečnými finančními prostředky, a podařilo se mu získat povolení k vysazení obce. Vyspělý urbanismus některých sídel však více než výmluvně vypovídá o práci zkušeného odborníka, který jim dokázal vtisknout charakter na dlouhá staletí.

    Svou roli při vyměřování sídel hrál provazec. Jak se zdá, na podkladě map stabilního katastru lze analýzou půdorysu sídla odhalit opakující se šířkové hodnoty parcelních pruhů, které mají určitou vazbu na délku použitého provazce. Známé hodnoty provazců vedle sebe zřejmě existovaly paralelně a nebyly ani striktně lokálně vázané.

    Stabilnost zvoleného lokačního systému je pozoruhodná. Dodnes lze - byť často už jen ve fragmentech - z půdorysů našich sídel číst o práci jejich zakladatelů i jejich střetů se skutečností, která vzdalovala povahu sídla od středověké představy dokonalosti.

02.03.2013 23:16:17
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one