Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Sirsi_vztahy.jpg

Roku 1252 svěřili kanovníci obvod zahrádecký mezi Humpolcem a lesem Nelechovem správci mince v Humpolci Jindřichovi, aby tu do roka osadil kolonisty podle způsobu německých hostí v sousedním Želivsku dvě vsi.[1] Dle J.V. Šimáka šlo pravděpodobně o Kaliště a Rápotice.[2]

    Pět kilometrů severozápadně od Humpolce se nachází Horní Rápotice a další 2,5 km stejným směrem je vedlejší vsí Kaliště.

   Obdélný návesní prostor Kaliště, o přibližných rozměrech 80 x 320 metrů, má podélnou osu orientovanou ve směru východ - západ, delší stany lemují usedlosti. Návsí protéká vodoteč, na ní jsou rybníky. Kostel je umístěn uprostřed východní části návsi. Obě řady usedlostí vykazují pravidelnou parcelaci, základní modul je zde dobře rozpoznatelný a byl stanoven na přibližných 31 metrů (cca 52 českých loktů). Kromě jeho celých násobků se v půdoryse vyskytují i násobky jedné poloviny, jedné třetiny a jedné čtvrtiny. V některých případech bylo nutné prověřit delší úseky, aby byl modulový kánon prokazatelný.

    Centrální prostor Horních Rápotic tvoří přibližně trojúhelníkovitá náves o délce stran cca 125 metrů, orientovaná svými vrcholy k severu, východu a západu. Uprostřed návsi je rybník. Bez kostela. V západní části půdorysu se nachází pravidelné plánovitě vytyčené parcely, jejichž hloubku vymezuje obloukovitě vedená polní cesta. U těchto parcelních pruhů byla stanovena hodnota základního modulu na přibližných 26 metrů (cca 43 českých loktů). Ve východní části jsou pravidelné podélné pruhy polností s jednou usedlostí a sadem. Celková šířka podélně dělené části je 4,33 násobkem 26 metrů a odpovídá délce pravidelné parcelace západní části.


[1] RBM I, č. 1316, str. 606-7.

[2] J.V.ŠIMÁK: Středověká kolonisace v zemích českých: v České dějiny díl I, část 5, vydal Jan Laichter, Praha, 1938, str. 1181.

 

Horni_Rapotice_SK_rozmereni.jpg
Horni_Rapotice_SKM_modul.jpg
Kaliste_SK_rozmereni.jpg
Kaliste_SKM_modul.jpg
Porovnani.jpg
02.03.2013 23:25:13
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one