Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Sirsi_vztahy.jpg

Královnin vladař Balwin vysadil roku 1312 magdeburským právem Butovice, Jinonice a Košíře. Dochovala se i výjimečná zpráva, že příslušná měření při vysazování těchto vsí provede přísežný zeměměřič.[1]

   Jinonice, Butovice i Košíře jsou dnes sousední sídliště v západní části Prahy. Přesto patří k nejstaršímu osídlení na dnešním pražském území a se zjevnými relikty předchozích struktur patrných v době emfyteutického vysazení ve 14. století.[2]

   V Jinonicích dvě řady pravidelných parcelních pruhů lemují zhruba obdélný návesní prostor (cca 50 x 200 metrů) s vodotečí a rybníky. Podélná osa založení vede přibližně ve směru východ - západ. Ve východní a západní části se nalézají podmáčená území. Bez kostela. V severozápadní části je situován panský dvůr. V pravidelné parcelaci byl stanoven základní modul cca 34 metrů (přibližně 57 českých loktů), jehož celé a poloviční násobky se v půdoryse opakují.

    Butovice jsou blízkým jihovýchodním sousedem Jinonic. Řady parcelních pruhů lemují ohyb cesty. Orientace parcel je přibližně na sever a na jih. V ohybu cesty se nalézá rybníček s přítokem. Kostel je umístěn v jihovýchodní části za vesnicí. Orientační délka zástavby činí 255 metrů. Parcely pravidelné šířky se nachází v severní a jižní části půdorysu obce. Dokonce je na jižní straně čitelný náznak vymezení vnějšího obvodu vesnice přibližně ve vzdálenosti 120 metrů od centrální cesty. Vesnice byla za třicetileté války téměř zničena. Berní rula udává 2 usedlosti funkční a 10 objektů devastovaných. Základní modul byl stanoven na přibližných 22 metrů (cca 37 loktů českých). Ostatní parcelní pruhy jsou buď celým, nebo polovičním násobkem 22.

    Mapa stabilního katastru zachycuje Košíře jako oblast s viničními usedlostmi. Vinná réva se zde pěstovala od poloviny 14. století. V katastru obce není kolonizační vesnice v pravém slova smyslu. Hledání modulového schématu a porovnávání této oblasti s ostatními je bezpředmětné.


[1] RBM III, č. 73, str. 31-32.

[2] Butovice - rok 1222 (CDB II., str. 217), Jinonice - rok 1207 (CDB II, str. 66), Košíře - rok 1185 (CDB I, str. 277).

Butovice_SK_rozmereni.jpg
Butovice_SKM_modul.jpg
Jinonice_SK_rozmereni.jpg
Jinonice_SKM_modul.jpg
Kosire_SK.jpg
.
Porovnani1.jpg
Porovnani2.jpg
02.03.2013 23:24:51
azp.peskova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one