Zuzana Pešková
doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Mojzis.jpg
Stránky nabízí pohled architekta-urbanisty na středověké zakládání vesnic, proměnu našich sídel a možnosti hodnocení a ochrany historických jader obcí bez památkové ochrany v běžné urbanistické praxi.

Website has to offer view of architect-urban planner to issues of the High Middle Ages villages founding, the transformation of Czech settlements, and the evaluation and protection of historical core seat without monument protection in everyday urban practice.
Chosen Undertakings of Colonization of The Same Locators in Bohemia
Kopie mapy stabilního katastru Hudlic
Kopie mapy stabilního katastru Hudlic
Kopie mapy stabilního katastru Chyňavy
Kopie mapy stabilního katastru Chyňavy
Kopie malpy stabilního katastru Újezd
Kopie malpy stabilního katastru Újezd
Vyměřování vesnic v období vrcholného středověku vtisklo charakteristické rysy naší sídelní struktuře. Bylo spojeno s osobou tzv. lokátora. Dle zvolených kritérií byla u vybraných skupin sídel, založených stejným lokátorem, porovnávána půdorysná struktura, identifikována vyměřovací soustava a ověřována spojitost základního modulu a provazce.
The surveying of villages in the High Middle Ages is imprinted with features characteristic of Czech settlement structure. It was connected with the person of the so-called locator. The article uses selected criteria to compare the layout of particular groups of settlements measured by the same locator, identifies the surveying system, and verifies the connection of the basic module and boundary lines.
Zkrácená část textu byla publikována:
Pešková, Z.: Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách. Dějiny věd a techniky. 2012, roč. 2011, č. 4, s. 237-260. ISSN 0300-4414.

Mapové soubory vzhledem ke svému rozsahu nebyly zatím tiskem publikovány.

Text i mapy jsou součástí habiltační práce Zuzany Peškové Proměny české vesnice, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2011.

Výzkum byl realizován v rámci působení autorky na katedře architekrury Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one